Pracovné stretnutie klientov KIS DAWINCI

Program pracovného stretnutia

9:30 - 10:00 InfoGate - pripravované novinky
10:00 - 11:00 BibLib - systém pre malé knižnice

11:00 - 11:20 Prestávka - občerstvenie

11:20 - 11:45 MARC21 a pravidlá RDA
11:45 - 12:30 Smernica GDPR v KIS DAWINCI
12:30 - 13:00 Výpožičky e-kníh - Václav Štěch (Palmknihy - eReading)
13:00 - 13:15 Zvukové ukážky kníh v OPAC-u
13:45 - 15:30 Individiálne konzultácie v prípade záujmu