Ochrana fondu

S neustálym nárastom cien kníh sa dostáva čoraz viac do popredia otázka ich ochrany pred odcudzením v knižnici. Jediným spôsobom ochrany fondu bola doteraz ostražitosť zamestnancov knižnice. Napriek snahe ale nedokázali zabrániť krádežiam dokumentov a táto metóda je sama o sebe neefektívna.

S vývojom nových technológií v oblasti ochrany tovaru pred krádežami sa dostávajú aj knižnice k novým riešeniam.

Prečítajte si viac o ponúkaných riešeniach: