Modul Výpožičky

Popis modulu Výpožičky

vypozicky7Modul Výpožičky je prostriedkom pre zabezpečenie automatizácie výpožičného procesu, je zameraný na činnosti súvisiace s evidenciou čitateľov a ich výpožičiek, ako sú karta čitateľa, rezervácie, upomienky, objednávky, poplatkov a služieb (tzv. účtovná kniha) a ďalších súvisiacich údajov. Ošetruje a kontroluje všetky známe stavy v životnom cykle titulu v procese jeho požičiavania a umožňuje definovať a používať ľubovoľný počet kategórií čitateľov a ich špecifické nastavenia.

Viac...

Document Delivery Service

ddsFunkcia slúži na spracovanie a správu agendy dodávania primárnych dokumentov používateľom. Služba poskytovania dokumentov produkuje z papierovej formy dokumentu elektronickú kópiu a naopak. Pri vhodnom manažmente elektronických kópií je možné redukovať fyzickú manipuláciu s originálom dokumentu. Výhodou tejto služby je tiež to, že umožňuje získať aj časti dokumentu.

Viac...

SMS notifikácie

SMS notifikácia patrí medzi najnovšie spôsoby, ako komunikovať s používateľom knižnice. Výhodou správ je ich adresnosť, rýchlosť a oproti klasickej pošte veľmi nízka cena a rovnako aj fakt, že sms správy sú odosielané plne automaticky bez nutnosti zásahu obsluhou. Pri sms správach má knižnica prehľad o tom, či boli alebo neboli doručené, sú teda spoľahlivejšie oproti e-mailom. SMS notifikácie plne rešpektujú požiadavky knižnice a možnosti nastavení sú maximálne flexibilné.

Viac...

Výpožičná karta čitateľa

Výpožičná karta čitateľa obsahuje prehľadný obraz o čitateľskom konte a jeho výpožičkách a práca s kartu je rýchla a prehľadná. Dokumenty sú v záložkách usporiadané podľa jednotlivých stavov výpožičiek. Vypožičiavanie alebo vrátenie je možné vykonať prostredníctvom odčítania čiarového kódu dokumentu, alebo zápisom prírastkového čísla.

Viac...