Referencie

História všetkých našich zákazníkov predstavuje históriu individuálneho riešenia a úzkej spoločnej spolupráce s každým z nich.

Referencie OREPČ

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Akadémia umení Banská Bystrica

Referencie EZP

Akadémia policajného zboru Bratislava

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši

Bratislavská vysoká škola práva - Paneurópska vysoká škola

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Vysoká škola v Sládkovičove

Vysoká škola bezpečnostného manažmentu v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline

Referencie KIS DAWINCI

Akademické a vedecké knižnice

Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity

Knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity 

Ústredná knižnica a študijno-informačné stredisko VŠMU

Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Knižnica VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety 

Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Knižnica Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Knižnica Univerzity J. Selyeho v Komárne

Knižnica Vysokej školy manažmentu - City University

Knižnica Archeologického ústavu SAV v Nitre

Školská knižnica Gymnázium Nová Baňa

Knižnica Bratislavskej vysokej školy práva

Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

Knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažmentu v Košiciach 

Centrum vedecko-technických informácií SR

Knižnica Vysokej školy v Sládkovičovo

Knižnica Vysokej školy ekonómie a manažmentu 

Dubnický technologický inštitút

Knižnica Goethe Uni Bratislava

Akademická knižnica Akadémie médií

Verejné knižnice

Regionální knihovna Karviná

Mestská knižnica v Bratislave

Knižnica Bratislava Nové Mesto

Mestské kultúrne centrum Hlohovec - Knižnica

Mestská knižnica Skalica

Mestská knižnica V. Roya Púchov

Knižnica Sereď

Krajská knižnica K. Kmeťka v Nitre

Tekovská knižnica v Leviciach

Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch 

Knižnica J. Szinnyehiho Komárno

Podnikové knižnice

Podniková knižnica Slovenskej správy ciest

Knižnica Nadácie otvorenej spoločnosti

Knižnica Národnej dialničnej spoločnosti

Knižnica Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici

Zahraničné knižnice

Národní lékařská knihovna Praha

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Institut klinické a experimentální medicíny

Ústav hematologie a krevní transfuze

Oddelení vědeckých informací MZ ČR

Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem

Vysoká škola medzinárodných a verejných vzťahov Praha

Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava

Viac...